Styret, samt flere engasjerte medlemmer i klubben, har i dag hatt et 4,5 timers møte med representanter fra Nordland Fotballkrets. Målet med møtet var å få alle kortene på bordet. Identifisere hva vi er gode på, og hva vi ikke er gode på. Vi fikk mange gode innspill og diskusjoner. Vi kom til slutt frem til noen oppgaver vi må sette inn en innsats på å forbedre, å har satt ned personer som skal jobbe videre med bla. organisasjonsplan og rollebeskrivelser. Vi håper dette er en god start på jobben med å få en bedre organisasjon i klubben.