Rolle Navn Tlf E-post
Leder Handball Ronny Edvartsen 971 11 397 Send e-post
Dommerkontakt Kristin Nyrud-Haldorsen 915 82 565 Send e-post
Materialforvalter June Aakre Lorentsen 958 56 108 Send e-post
Kasserer Idun Oddvang 906 16 096 Send e-post
Arrangementansvarlig Bjørn Slettjord 957 26 272 Send e-post
Oppstartsansvarlig Mona Bolin 990 31 343 Send e-post
Sportslig leder Camilla Desireè Wist Pedersen 908 15 915 Send e-post