Sportslig plan er rettledende for aktivitet i fotballgruppa. Sportslig plan utarbeides og følges opp av Sportslig Utvalg.