Utdrag:

Visjon

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig»

Målsetning og målgrupper

Legge til rette for tilpasset aktivitet for utøverne i klubben, sammen med trygge og flinke
voksne. Aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet
Arbeidet i klubben skal være preget av frivillighet, lojalitet, likeverd og samhandling.

 

Les resten av Gruben IL sin klubbhåndbok vedlagt under.